Vaccination af hunde: Har du styr på det?

Design-uden-navn-41 (1)

Vaccination af hunde

En vaccine beskytter mod alvorlige sygdomme. En hund, som er vaccineret, vil derfor ikke i samme grad kunne blive smittet. Der kan i sjældne tilfælde alligevel opstå sygdom hos vaccinerede hunde. Hvis en hund alligevel rammes af sygdom, vil det ofte kun indebære svage symptomer og sjældent noget alvorligt. Vacciner gives som udgangspunkt kun til raske hunde. Dette giver hunden en smule af den pågældende sygdom, hvilket aktiverer kroppens immunforsvar.  Hvis hunden udsættes for sygdommen i sine omgivelser, vil kroppen i de fleste tilfælde selv bekæmpe vira eller bakterier. Der er forskel på, hvor længe immunforsvaret er modstandsdygtigt og kan bekæmpe sygdommen. For at vedligeholde modstandskraften er det vigtigt at overholde vaccinationsprogrammerne. Der kan forekomme bivirkninger i form af nedstemthed og hævelser på injektionsstedet. Hvalpe er beskyttet mod sygdomme, indtil de er 8-12 uger gamle. De får antistoffer, som aktiverer immunsystemet, gennem modermælken.  Når hvalpe er 6-12 uger, vaccineres de for første gang. Dette gøres fordi antistofferne, og dermed modstandskraften til bekæmpelse af vira eller bakterier, er ved at forsvinde. Hvalpe vaccineres i et interval på få uger, indtil de er 12-16 uger gamle. Vacciner er med til at beskytte hunde og minimere risiko for sygdomsudbrud. Hvis en hund er smittet med en sygdom, vil de ofte få feber. En hunds kropstemperatur skal ligge mellem 37,5-39 grader, men med visse forbehold. Har en hund eksempelvis fået pulsen højt op, kan kropstemperaturen stige. Hundes temperatur tages i endetarmen.

Vaccinationsprogram

Med Faunas app får du tilpasset dit kæledyrs vaccinationsprogram og får automatisk påmindelser om fremtidige vaccinationer. Påmindelserne er baseret på tidligere vaccinationer og det korrekte interval, som herefter bliver tilgængelige i appen. Vi samlet de seks mest almindelige vacciner, som vi anbefaler, at du tager stilling til.

Hundesyge

Hundesyge er en sygdom, som særligt rammer hvalpe og unghunde. Sygdommen skyldes et virus. Smittes en hund med sygdommen kan den efterfølgende smitte andre ved kontakt. Symptomer på sygdommen er feber, hoste, nedsat appetit, diarré og opkast. Andre tegn på sygdommen er flåd fra øjne og næse, samt i nogle tilfælde kramper. Dødeligheden ved hundesyge er høj hos ikke-vaccinerede hunde. Overlever en ikke-vaccineret hund sygdommen, vil følgerne for hunden i mange tilfælde gøre det nødvendigt at aflive den. Hundesyge ses sjældent, hvilket hænger sammen med vaccinationsprogrammet. Hundene skal revaccineres hvert tredje år. Dette beskytter dem mod sygdommen.

Parvovirusdiarré

Både hunde og katte kan smittes med dette virus. Typisk ses sygdommen hos hvalpe og unghunde. Nedtrykthed, blodigt diarré og opkast er nogle af tegnene på Parvovirusdiarré. Hunden skal hurtigst muligt under behandling, da ubehandlede hunde ofte ikke klarer sygdomsforløbet. Behandlede hunde bliver til gengæld helt raske. Man kan give en vaccine hvert tredje år, som vil beskytte hunden imod sygdommen. Smitten sker både direkte fra hund til hund, men også via hundens ekskrementer. Parvovirusdiarré ses flere steder i Danmark og kan overleve længe i omgivelserne.

Leptospirose

Leptospirose forårsages af en bakterie, som findes i urin fra gnavere som rotter og mus. Hunde, som færdes i skove, stalde på landet, eller bader i søer og andre vådområder, udgør risikogruppen. Heriblandt også jagthunde, da de kan være i kontakt med urinforurenet jordbund. I habitater hvor gnavere lever, er sygdomsrisikoen høj, så som i byerne hvor rotter og mus trives. Derfor kan leptospirose også smitte i byerne via forurenede vandpytter eller i parker. Sygdommen rammer hunde i alle aldre og opdages typisk ved at hunden har feber, opkast eller blødninger fra slimhinden. Bugsmerter, som skyldes hævede nyrer, kan også være et tegn på leptospirose og ses ved nedsat urinfunktion. Symptomer indtræffer typisk en uge, efter at hunden er smittet. De symptomer, hunden får efter at blive smittet med leptospirose, ligner andre sygdomme. Diagnosen stilles derfor oftest, når skaderne på de indre organer indtræffer. Når dette sker, vil hunden have åndenød, hoste og i nogle tilfælde vil hunden hoste blod op. Hunde vaccineres to gange med fire ugers mellemrum, hvorefter hunden skal vaccineres én gang årligt som forebyggelse af sygdommen leptospirose.

Rabies

Rabies, også kaldet hundegalskab, skyldes en virus, som kan ramme alle pattedyr, inklusiv mennesker. Virusset smitter kun via bid eller spyt og angriber centralnervesystemet. Med dette følger lammelse, som gør sygdommen dødelig. Bliver en hund smittet med rabies, vil der ses en ændret aggressiv eller sky adfærd og/eller kramper. Symptomerne indtræffer typisk inden for tre måneder. I Danmark ses rabies kun hos flagermus, og smitten videregives kun i meget sjældne tilfælde. Det er vigtigt at vaccinere som forebyggelse af sygdommen, da rabies ikke kan behandles. Vaccine gives hvert tredje år.

Hepatitis

Hepatitis er en leverbetændelse, som især rammer unghunde. Sygdommen skyldes et virus, som smitter gennem hundes ekskrementer eller fra hund til hund. Hos smittede hunde ses nedstemthed, opkast, blod fra slimhinder, nedsat appetit, feber og gulsot. Gulsot viser sig gennem hud og slimhinder, får en gullig farve. Overlever en smittet hund de første sygdomstegn, vil den oftest komme sig helt. En vaccine hvert tredje år beskytter hunden imod hepatitis. Hepatitis er en meget udbredt sygdom på verdensplan, og det er derfor vigtigt at få vaccineret sin hund. Find en dyrlæge, og lav en plan sammen med vedkommende.

Kennelhoste (Bordetella bronchiseptica)

Kennelhoste er en betegnelse for forskellige infektioner i hundens luftveje. Infektioner eller betændelsestilstande gør hundens hals og svælg rødt og hævet. Disse infektioner kan blandt andet skyldes parainfluenzavirus- eller bordetella bronchiseptica-bakterier. Kennelhoste er meget udbredt i Danmark og opdages ved, at hunden hoster tørt og har feber. Andre tegn kan være opkast af slim eller flåd fra øjne og næse. Flåddet vil som regel være klart, men i nogle tilfælde vil det udvikle sig til gult eller grønligt snot. Sygdommen er ofte mild, men kan i nogle tilfælde udvikle sig til en lungebetændelse eller bronkitis. Smitten sker fra hund til hund, eller gennem dråber i luften. Symptomerne indtræffer 3-4 dage, efter at hunden er blevet smittet og disse vil fortsætte i cirka 10 dage. Hunde, der har været smittet med kennelhoste, vil fortsat kunne udskille smitstof til omgivelserne i 6-14 uger. Kennelhoste smitter ved luftbåren spredning af dråber, men også via foderskåle, legetøj, pinde, etc. Hunde skal derfor ikke nødvendigvis være i kontakt med hinanden for at pådrage sig sygdommen. Ved let sygdom vil hunden komme sig uden behandling i løbet af 1-2 uger. Kontakt dog dyrlægen, da der kan være mange årsager til, at hunde hoster eller har feber. Hunde vaccineres én gang årligt ved dryp i næsen. Efter 72 timer er hunden beskyttet mod bordetella bronchiseptica-bakterien og mod parainfluenzavirus efter tre uger. Denne beskyttelse varer et år og skal herefter gentages. Før hunde skal i kenneler, hundepensioner eller internater, kan man forebygge den smitsomme sygdom ved at vaccinere. Ikke kun den enkelte hund er beskyttet, men man forebygger også, at smitten videreføres til andre hunde. Vacciner gælder også ved hundeudstillinger, hvor der er mange hunde på samme sted. Udover vacciner er ventilation og god hygiejne vigtigt, når mange hunde er samlet.

Download Fauna app i dag!

seneste opdatering den 01.06.2024

cropped-Design-uden-navn-20-1.png
[forminator_form id="2413"]